Mesures catalanes

Als que sou més granadets o bé sou de poble segur que us sonaran aquestes mesures, l’autèntic ‘sistema mètric català’, que, quan les feu servir ara, us miren com si fóssiu d’un altre planeta. I alguns hem tingut la sort de sentir comptar-hi, amb les mesures, i usar-les internament com aquell que encara compta en pessetes i no euros ;).

MESURES DE PES

Lliura (del llatí libra, ‘lliura de pes; balança’)
Unitat de pes catalana, dividida en dotze unces, molt variable segons els indrets i equivalent a 400 grams al Principat, a 407 grams a les Illes i a 355 grams al País Valencià.

Exemples: Mitja lliure de sèmola (200 grams). Una lliure i mitja de mongetes seques (600 grams).

Terça
Per pesar carn. Equivalent a una lliura catalana (400 grams).

Unça (del llatí uncia, ‘dotzena part’, derivat d’unus, u, un)
Unitat de pes catalana equivalent en general a la dotzena part d’una lliura, o sia uns 33 grams.
Exemple: Una unça i mitja de formatge ratllat (gairebé 50 grams).

Argenç (del llatí argenteus, ‘d’argent’). Per a quantitats molt petites.
Una setzena part d’una unça. És a dir, aproximadament 2,08 grams.
Exemple: Tenir mig argenç de seny…

MESURES DE CAPACITATS

Petricó (1 petricó = 0,235 litres) per a líquids.
Per mesurar l’oli quan no es venia envasat o el vi o la llet.

Almud (anomenat ‘barcelles’ a Mallorca i ‘quatre’ al País Valencià)

És una mesura per al gra i de vegades també per a líquids. La seva equivalència és variable entre 1,9 i un xic més de 4 litres segons l’àrea geogràfica dels Països Catalans on ens trobem.

ALTRES MESURES CATALANES

Les roves (1 rova = 10 quilos i escaig) o els quintars (1 quintar = 41,5 quilos) s’empraven per pesar sacs. També, en menor mesura, el quarteró (un quart de rova).

Les àrees (1 àrea = aproximadament 100 metres quadrats) o les mujades (1 mujada= 49 àrees) servien per mesurar camps. Com hem fet des de petits, també es s’amidava per pams; un equivalia a 19,4 cm. També hi havia la colzada (76 cm) o la cana (8 pams). I tots aquests sistemes, fixeu-vos-hi, provenien de l’ús d’una part del cos o d’un element de la natura, que s’usava com a unitat que tothom podia conèixer.

CANA (del llatí canna, ‘canya’)
Mida pròpia de Catalunya, les illes Balears i la Catalunya del Nord, que equival a 8 pams, o a 6 peus, o a 2 passos, i, a Barcelona, és igual a 1,555 metres.
Els menestrals que amidaven oficialment els teixits i també els camps eren els canaders, i per fer-ho utilitzaven la cana.
Exemple: Aquest vestit em va tres canes gran… Va córrer dues canes sense topar amb les cadires…

MESURES DE LA GENT DE MAR

La gent de mar mesuren per braces, cordes i nusos.

Fonts