Aporta 1 idea a la 34a sessió web!

Vuit anys de sessions web donen per a molt. Hi han passat experts de tot tipus per explicar-nos com ho podem fer per millorar el que fem.

En la propera, que tindré el goig de conduir, la volem fer més grossa encara. Ens proposem demostrar com n’és d’important comptar amb tots els professionals interns i externs d’una organització que vulgui practicar la innovació.

Demanem que tothom que hi vulgui assistir que exposi –en forma de comentari a aquest post– una idea d’innovació d’un servei [real o fictici] seguint les senzilles pautes que explica aquest vídeo de 4 minuts:

En acabat, responeu en línia aquest petit qüestionari:

Qüestionari 34a sessió web

És molt senzill i esdevindrem els protagonistes de la sessió web del proper 22 de gener. Va, vinga, que no parin les idees innovadores! Fem història amb les sessions web!

52 pensaments sobre “Aporta 1 idea a la 34a sessió web!

 1. Nom del servei innovat: Plataforma de compartició de medicaments

  Ara que tenim tanta necessitat d’estalviar per fer sostenible el sistema sanitari, es podria anar més enllà i plantejar un sistema que permetés compartir el consum dels medicaments per evitar el malbaratament dels fàrmacs: quantes capses de comprimits gairebé estrenades o mig usades llencem!
  Aquest servei el podrien promoure tant les entitats d’usuaris de la salut com la pròpia Administració.

  Innovació del servei per UNIFICACIÓ, ja que s’uneixen els productes farmacèutics i usuaris que els consumeixen.

  M'agrada

  • Bon dia, el problema és molt rellevant, però potser caldria afegir que ja s’estan avaluant mètodes de dispensació altres que capses (blisters adaptats, dispensació per pastilles a granel, etc). El Ministeri i les CCAA ja s’ho estan mirant. Però una opcio bona és compartir capses, sens dubte!

   M'agrada

 2. Jo també proposo una idea en el sector salut…

  Nom del servei: Hospital domiciliari compartit

  Serveis de suport que s’ofereixen per avaluar l’opció de compartir:
  – pis conjunt
  – activitats conjuntes
  – informació per als cuidadors en grup
  – etc

  Persones que requereixen dels serveis de l’hospital a domicili són convidats a conèixer-se. El servei proposat es basa en la UNIFICACIÓ d’altres serveis com ara compartir pis o serveis concrets en un lloc, dels quals es CANVIEN ELS ATRIBUTS del servei per assolir una perfecta integració dels serveis hospitalaris amb els serveis socials i d’atenció primària enfocats a la persona (i no en el servei, com és el cas actualment).

  M'agrada

 3. Nom del servei innovat: Obligatorietat dels mitjans electrònics en les comunicacions dirigides als empleats públics

  Innovació per CANVI D’ATRIBUTS

  Malgrat la regulació de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, la majoria de les administracions públiques continuen utilitzant el correu postal ordinari, el burofax i la missatgeria privada per comunicar-se amb els empleats públics a l’hora de comunicar els actes administratius (notificacions, citacions, requeriments…), la qual cosa esdevé una despesa ordinària de l’Administració que avui no es justifica.

  D’acord amb l’art. 27.6 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, únicament caldria reglamentar aquesta obligatorietat per al personal en actiu, al qual l’Administració posa al seu abast els mitjans informàtics, restant els canals de comunicació ordinaris per als casos de baixes mèdiques o altres situacions administratives diferents de la d’actiu.

  M'agrada

  • Bon dia, idea molt interessant i que comparteixo. La bona noticia és que ja hem desenvolupat una eina anomenada valisa electrònica que ha de servir per totes les comunicacions internes i les notificacions en tems de personal. En breu espero que comencin els primers pilot. Montserrat Soler Sala

   M'agrada

 4. Nom del servei innovat: Expedient únic

  UNIFICAR dades i expedients d’un mateix departament. No té cap sentit que cada servei, unitat, àmbit disposi del seu expedient físic (volums ingents de paper i espai) ni que disposi de les seves pròpies bases de dades (volum ingent de magatzem de dades circulant i capacitat de servidors). Si la persona, la mateixa, realitza el seu recorregut per diferents àmbits del departament, no seria més operatiu, crear una xarxa d’informació entorn la figura de la persona i no entorn segons a quin servei se l’està atenent?

  Ens estalviarem temps, ser més eficients en el tractament i en el compliment de les sentències, i compartir informació valuosa per al tractament i seguiment del compliment de la pena o bé de l’atenció a les persones víctimes del delicte. Sempre es poden disposar de perfils o nivells d’accés de la informació. Si més no, potser en el meu cas concret m’estalviaria haver de consultar fins a cinc bases de dades diferents i haver d’estar alerta a la informació i comunicar-la a qui toqui i quan toca.

  Com ho veieu?

  M'agrada

  • I perquè limitar-ho a un departament?
   Les dades que l’Administració demana als particulars i a les empreses són sempre les mateixes i es poden agrupar per blocs: dades d’identificació, sobre l’activitat, sobre la ubicació i els establiments, dades fiscals, dades ambientals…
   Lligant-ho amb la proposta d’Antonio Galindo, les empreses haurien de fer una Declaració Única de Dades a l’Administració, de caràcter anual on anessin actualitzant les seves dades i modificacions… i les administracions –totes– haurien d’anar a buscar aquestes dades en un lloc únic.

   M'agrada

 5. Nom del servei innovat: Comunicacions quotidianes vàlides

  Innovació per CANVI D’ATRIBUTS

  Per facilitar les comunicacions ciutadania–administració, cal incorporar als canals oficials les eines d’ús habitual. Els correus electrònics es podrien enviar amb una marca correu oficial semblant a la marca correu urgent (només pitjant un botó des del teu gestor habitual de correu), de forma que aquell missatge deixi rastre per garantir la traçabilitat d’extrem a extrem (saber qui ho envia i qui ho rep) i es pugui incorporar fàcilment als expedients (serviria com a instància, per presentar factures, fer notificacions…).
  Aquesta marca oficial permetria esquivar filtres antiSPAM, ja que en determinar l’origen es poden detectar les fonts fiables; es podrien dirigir automàticament cap a registres d’E/S…

  M'agrada

 6. Nom del servei innovat: Voluntariat dels servidors públics dins la Generalitat de Catalunya

  Servei innovat per CANVI D’ATRIBUTS

  Es tractaria de fer possible que els empleats públics que no tenen feina es puguin oferir voluntàriament a anar a fer feina en unitats que necessiten mans, com serveis d’ensenyament i salut.
  Per sobre de tot som servidors públics. ¿No seria lògic que els que estan (i estem) en unitats que en aquest moments no estan carregats de feina poguessin anar a ajudar escoles o hospitals a fer qualsevol feina per ajudar als que no donen a l’abast? Si igualment ens paguen, ens devem responsablement a fer feina útil!
  Caldria agilitzar la possibilitat d’aquestes situacions, permetre-ho eventualment per a períodes de temps limitats i crear una oferta-demanda a la intranet corporativa.
  Ho veig possible, i vosaltres ?

  M'agrada

  • Gran idea, Montserrat!
   Els qui treballem a l’administració sabem que hi ha serveis on no donen a l’abast i altres on, per motius pressupostaris, de planificació o altres…, ara mateix no tenen massa feina.
   La dificultat que hi veig és que per part dels directius es permeti aquesta mobilitat… Sovint l’ego o l’orgull és més potent que el sentit de l’eficiència 😉 i és difícil admetre que en una àrea “hi ha poca feina”…
   M’encantaria que la teva idea es pogués implantar i que funcionés!

   M'agrada

   • BRAVO! Em sembla una idea boníssima per rendibilitzar els recursos de l’Administració, afegeix valor per millorar l’eficiènia i l’eficàcia dels serveis públics. Per fer-la operativa, caldria precisar molt bé en la borsa de voluntaris les característiques personals (experiència professional, formació, disponibilitat horària, dates o terminis de disponibilitat).

    M'agrada

  • A mi també em sembla fantàstic. I, com diu l’Assumpta, s’hauria de precisar molt bé… i no només el perfil del personal interessat, sinó també els requisits necessaris per permetre’n la mobilitat i agilitzar-la.

   Per exemple, penso en els reforços per a la campanya forestal a la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis (Interior). A grans trets, un acord de govern n’estableix les bases cada any per una temporada concreta i per un nombre d’efectius també especificats. A partir d’aquí cada departament hi ha d’enviar un nombre mínim de personal. El tema de la voluntarietat, però, pot implicar que, si no hi ha prou voluntaris…, personal interí s’hi vegi obligat a col.laborar. I, a banda, l’acord de govern no és, segurament, el mecanisme més ràpid per agilitzar aquests tràmits, però és una manera de fer-ho possible i segur que es pot millorar.

   Es tractaria, en definitiva d’una Innovació per CANVI D’ATRIBUTS, que implicaria també una certa UNIFICACIÓ, donat que tots els departaments hi serien implicats.

   M'agrada

 7. Yo propongo algo tan sencillo y tan complicado como un metaportal de administración electrónica. Un metaportal que incluya todas las sedes electrónicas de todos los niveles de administración.

  Innovación por MULTIPLICACIÓN

  Para ello cada sede electrónica debería contar con un catálogo de trámites descrito con metadatos, usando un vocabulario unificado, al estilo de lo que suele hacerse en los portales opendata con el catálogo del conjunto de datos descrito con DCAT.

  De este modo sería muy fácil construir un portal de trámites electrónicos federados, con todos los catálogos de trámites electrónicos de cada sede. Pudiendo acceder a los trámites de un modo vertical, AGE –> CCAA –> Entidades Locales, para lugar de residencia, u horizontal, por tipo de trámite, como las ayudas y subvenciones.

  Llevando este ejemplo un paso más, podríamos seguir innovando por unificación, ya que este metaportal podría tener una autentificación única para cada una de las sedes, a modo de Single Sign-On, o Identidad federada, de modo que una vez autentificado en una sede electrónica no tenga que volver a hacerlo en otra durante la misma sesión.

  M'agrada

 8. M’agrada la proposta engrescadora que ens fas Jordi.

  Nom del servei innovat: Participant, millorem!

  Innovació per CANVI D’ATRIBUTS

  1. Síntesi de la proposta
  Quan un departament constitueixi un grup de treball per dur a terme un projecte d’innovació o millora, haurà de facilitar la possibilitat que s’integrin en el grup de treball fins a dos tècnics o comandaments d’un altre departament.

  2. Justificació i objectius de la proposta
  Es busca facilitar la progressió professional dels tècnics o comandaments de la Generalitat de Catalunya, millorar la seva polivalència i preparar-los per a la mobilitat entre departaments.
  Tenir l’oportunitat de conèixer i participar de manera directa en projectes diferents al del seu dia a dia augmentaria la seva polivalència. Així mateix, apropar-se als aspectes organitzatius i culturals propis del departament que els acull millora la seva adaptabilitat en el cas que resulti necessària la mobilitat interdepartamental i afavoreix la transferència de coneixement.

  3. Concreció de la proposta
  Condicions: La participació serà voluntària i no meritarà cap retribució addicional a la del lloc de treball.
  Abast de la dedicació: La dedicació d’aquestes persones al projecte haurà de ser superior a les 120/h projecte i no hauria de comportar una disminució superior en 1/3 de la jornada en l’atenció del seu lloc de treball.
  Àmbit funcional: Per als tècnics i comandaments junior es recomanarà participar en projectes dins del mateix àmbit funcional del seu lloc de treball. Per als tècnics i comandaments sènior es recomanarà participar en projectes en àmbits funcionals diferents del seu lloc de treball.
  Reconeixement: La participació en el projecte s’inclouria en l’expedient personal com a formació i/o experiència i seria valorada en els concursos de provisió.

  4.Beneficis esperats
  Els participants tindran ocasió de conèixer maneres diferents d’abordar situacions similars a les pròpies i millorar les habilitats i les competències del seu àmbit funcional o, si s’escau, de conèixer altres àmbits funcionals que millorin la seva polivalència. En resum, s’espera millorar les competències i habilitats de tècnics i comandament i facilitar un flux continuat de transferència de coneixement entre els diferents departaments que integren l’Administració de la Generalitat.

  M'agrada

  • Una molt bona idea que subscric! De fet, aquesta idea seria una potent estratègia de desenvolupament i formació per al conjunt dels professionals i hauria d’estar institucionalitzada. Facilitaria l’aprenentatge de forma real i pràctica. Les persones podrien prendre una part activa en el seu desenvolupament, podrien buscar projectes que els ajudessin a créixer en competències i currículum i –permeteu-me unificar amb una proposta anterior– es podria lligar la idea del voluntariat (poder col·laborar en altres projectes quan a la unitat pròpia hi hagués poca feina) amb aquesta idea de facilitar la col·laboració en projectes innovadors entre departaments.

   En concret, per exemple, una Borsa de projectes oberts per a la col·laboració interdepartamental i el desenvolupament professional podria oferir la possibilitat a les persones de proposar-se per a projectes on podrien fer estades en pràctiques i ajudar a altres unitats de treball.

   M'agrada

  • M’encanta, però hi trobo a faltar la participació transversal. És a dir, que els grups de treball no estiguin formats únicament per personal tècnic i de comandament, sinó que es doni cabuda a personal de categories inferiors, ja que sovint és la primera línia de treball la que en coneix les mancances, almenys des de una altra perspectiva.

   M'agrada

 9. Nom del servei innovat Ho vols tu?

  La meva proposta és una aplicació mòbil (app) de reciclatge directe entre ciutadans.
  No puc evitar mirar i remenar per les coses que de vegades llencem a la brossa. Sovint trobes a les escombraries coses, mobles, objectes, col·leccions peculiars, capses de botons, restes de botigues o negocis, discs, roba en bon estat… autèntics tresors que sempre penso que hi deu haver algú que ho està buscant.
  Només falta comunicació entre qui ho llença i qui estaria encantat de recollir-ho.

  La meva proposta és una app on els ciutadans es puguin posar en contacte fàcilment i el qui es vol desprendre d’alguna cosa ho pugui anunciar abans de fer-ho, perquè qui ho està buscant ho pugui passar a recollir abans que ho tiri a la brossa.

  És tan simple com posar en contacte directe l’oferta amb la necessitat sense passar per intermediaris i sense que molts objectes peculiars o encara útils vagin a parar a les escombraries.

  Crec que seria una innovació per UNIFICACIÓ.

  M'agrada

 10. Nom del servei: Atenció ciutadana modular

  Innovació per DIVISIÓ

  Jo apostaria pel disseny modular de l’atenció ciutadana. Per comptes de dissenyar serveis molt elaborats de principi a fi, presuposant les necessitats de la ciutadania i treballant sobre perfils tancats, crec que fóra bo pensar en “microserveis” com a peces d’un trencaclosques que el ciutadà podrà bastir a mida de les seves necessitats i personalitzar el producte final. Si en aquest confegit personalitzat convergeixen requisits, documentacions, etc, només caldria fer el pas una vegada. Vaja, que deixem de menjar serveis a la ciutadania de menú per menjar a la carta.

  Per exemple, si sóc un nouvingut que cerca feina, amb un nucli familiar amb necessitats sanitàries i educatives, amb un membre amb necessitats especials i una mascota, m’agradaria que, en introduir el meu perfil, em donés com a resposta l’amalgama de microserveis que respondran a les meves necessitats de manera fàcil i àgil, en una finestreta única i sense haver de presentar la documentació necessària més d’un cop.

  M'agrada

 11. Nom del servei innovat: Professionals amb doble mirada (Google Glass)

  Innovació per CANVI D’ATRIBUTS + UNIFICACIÓ

  La proposta inicial era per a un servei fora de l’Administració: que les Google Glass siguin submergibles perquè nedar a les piscines sigui menys avorrit i puguis veure un fons submarí projectat (amb peixos i tal) o el 3/24 o el que l’usuari triï durant les llargues estones que es neda.

  Versió aplicable a l’Administració:

 12. – Google Glass per a metges que permetin accedir a l’historial mèdic del pacient en general, però també en particular quan dirigeix la mirada a una part del cos ex. visualitzar el TAC del cervell si mira el crani (integrant les dades de l’historial mèdic unificat, clar).
 13. – Google Glass per al docent perquè quan mira un alumne pugui veure les qualificacions de l’assignatura que imparteix i les relacionades, absències, etc.
 14. – Google Glass per a assistents socials perquè amb una infografia puguin saber quins recursos rep el ciutadà que atén, quins no ha sol·licitat, i quins estan en tràmit.
 15. – Google Glass per a personal administratiu… suggeriu aplicacions?
 16. M'agrada

 17. Nom del servei innovat: La ciutat, responsabilitat de totes i tots

  Innovació per UNIFICACIÓ

  Justificació i objectius de la proposta: l’epidermis urbana i el seu estat és una responsabilitat compartida. De la ciutadania i de l’Administració. Malgrat que sovint la percepció és que és el govern de la ciutat qui s’ha de fer càrrec del seu estat i òptima conservació. Hi ha qui obvia la seva responsabilitat i actua incívicament embrutant la ciutat, abandonant endreços que no ha de menester, fent malbé mobiliari comunitari, etcètera. I per pròpia lògica i característiques dels materials, l’espai comú també pateix degradació, avaries, que cal adobar.
  L’objectiu de la idea passa per ajudar a coresponsabilitzar tothom de la cura de l’entorn urbà.

  Concretant la proposta: a partir d’un treball acurat a les xarxes socials, es convida a la ciutadania perquè informi de qualsevol alteració a l’espai comú. Enviant fotografies, publicant post, etc… Al mateix temps es treballa conjuntament amb els equips de treball al carrer (brigades municipals, Espais Públics…) perquè hi hagi comunicació fluïda entre els responsables de comunicació i xarxes socials respecte al treball que es fa al carrer per part d’operaris municipals. És en aquest marc de trobades periòdiques on es duran les aportacions de la ciutadania, que poden arribar per eines 2.0 o altres canals. Aquesta informació es publicarà en un mapa, emprant tecnologia com per exemple Google Maps, perquè d’un cop d’ull es pugui visualitzar la coresponsabilitat ciutadania – Administració en la cura de l’entorn comú. En aquest mateix mapa hi poden coexistir altres capes, com els treballs que d’ofici fa la brigada municipal, les feines de les empreses subministradores o altres contingències que afectin la vida de la ciutadania.
  Aquesta eina es publicaria en totes les plataformes possibles per donar la màxima visibilitat al treball conjunt.

  Beneficis de la proposta:
  – Fomentar el treball horitzontal a l’Administració.
  – Compartir, crear amb la ciutadania, tot trencant la quarta paret de l’Administració obtenint beneficis per a tothom.
  – Creació de nous canals de comunicació perquè flueixi la informació. Ajudant a detectar problemes petits, que necessiten respostes petites. Si no els veiem, poden magnificar-se.

  M'agrada

 18. Nom del servei innovat: Empleats públics en acció

  Innovació per CANVI D’ATRIBUTS

  Sempre es diu que el principal valor de l’Administració és la gent que hi treballa, però en poques ocasions es dóna l’oportunitat als empleats públics d’opinar i donar idees sobre les principals accions que engega l’Administració; i encara més, sovint es va a buscar opinions externes a temes que, de ben segur, des de dins estarien resolts amb eficàcia i eficiència. I no solament això, sinó que cal ser conscients que en un marge de temps de 10-15 anys es jubilaran una bona part dels treballadors actuals, que s’enduran un coneixement que l’organització perdrà. Cal fer accions perquè aquest coneixement quedi i altres persones implicades i amb ganes de fer el recullin i l’actualitzin.

  Es tractaria de proposar un portal des d’on s’impulsés que els empleats públics opinessin sobre la resolució d’algunes qüestions i proposessin idees noves per implantar dins l’Administració. Aquestes idees poden ser de tota mena, petites o grans, transversals o concretes. Cada departament hauria d’aportar almenys un projecte sobre el qual demanar opinió als empleats; estic convençuda que la sorpresa pel resultat seria molt agradable i molt necessària!

  D’altra banda, estaria bé que els treballadors més implicats en la resolució de problemes tinguessin algun tipus de reconeixement (no necessàriament econòmic) dins l’organització, com la constitució d’un consell d’experts que conduís aquest portal.

  M'agrada

  • Nom del servei innovat: Compartim la innovació que funciona amb els altres!

   Innovació per UNIFICACIÓ

   En la mateixa línia que apuntes Mireia, caldria fer públics els projectes innovadors que ja s’hagin dut a terme amb èxit a l’Administració de la Generalitat i, per suposat, a d’altres administracions, al portal que proposes.

   Seria una manera de fer-los visibles, de compartir-los i de proporcionar ajuda a altres unitats o equips de qualsevol altre departament o organisme que estiguin intentant tirar endavant algun projecte innovador i que es trobin amb dificultats que no acaben de solucionar. Potser si compartíssim aquesta feina seria més fàcil homogeneïtzar formes de treballar dins d’una mateixa Administració i s’acabarien simplificant processos de veritat.

   S’hauria d’organitzar l’exposició dels projectes segons les temàtiques, de manera resumida, amb un possible accés a més informació sobre el projecte i el contacte amb els responsables. Caldria un compromís de publicació del projecte que es tiri endavant gràcies a la col·laboració dels ja publicats.

   M'agrada

 19. Nom del servei innovat: Alliberant continguts multimèdia a TV3

  Innovació per REMOCIÓ o RESTA

  Proposo que la Generalitat i TV3 (o la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió) subscriguin un acord a imatge i semblança del que han signat la BBC amb l’Institut Open Data, l’Open Knowledge Foundation (OKFN), la Fundació Mozilla i la Fundació Europeana, per alliberar continguts audiovisuals: http://www.theguardian.com/media/media-blog/2013/nov/26/bbc-open-data-agreement?CMP=twt_gu.

  L’acord permetrà una col·laboració més estreta entre l’emissor i cadascuna de les quatre organitzacions en una varietat d’interessos mutus, com ara l’alliberament de les dades obertes estructuradess i l’ús d’estàndards oberts en el desenvolupament web.

  M'agrada

 20. Nom del servei innovat: Repositori central de codi gencat

  Innovació per CANVI D’ATRIBUTS + UNIFICACIÓ

  A la Generalitat, entesa com una sola empresa (i no com centenars de negociats separats fent la seva) es generen moltes línies de codi de programes que apliquen a tots els àmbits.
  Però aquest codi no es comparteix i per tant a l’Administració es malbaraten moltes hores desenvolupant codi que ja existeix en algun altre lloc de l’Administració.

  Caldria crear un repositori centralitzat (Github o similar) on posar a disposició (en obert, evidentment puix que està pagat amb diners públics) tot el codi escrit a la Generalitat perquè fos reutilitzat per la Generalitat mateixa però també per la resta de la societat.

  M'agrada

 21. Nom del servei innovat: Voluntariat de pràctiques en l’Administració pública de la Generalitat

  Innovació per CANVI D’ATRIBUTS

  Es tractaria de crear una borsa de voluntaris per fer pràctiques en l’Administració pública i que, quan es necessitessin substituts o interins, aquesta fos la borsa de treball. Així ja tindrien alguna experiència en els llocs a ocupar i molts joves avui a l’atur se sentirien fent alguna cosa útil i desenvolupant un camí dins l’Administració pública.
  S’evitarien aquestes substitucions de persones a les quals costa ensenyar a fer la nova feina. Moltes vegades comporta per als comandaments més esforç ensenyar a fer les noves tasques que esperar perquè retorni la persona substituïda. Això reduïria costos i donaria més eficiència a molts serveis. “Contractes de pràctiques no remunerades a l’Administració”

  M'agrada

  • Gràcies per l’aportació, Ignasi, però hauries destructurar-la en el mode en què es proposa l’exercici d’aquesta fase ‘pre’ de la 34a sessió web. Hauries de mirar el vídeo que referenciem i fer la proposta seguint la metodologia exposada.

   M'agrada

 22. Nom del servei innovat: Compartim coneixement

  Innovació per CANVI D’ATRIBUTS

  Es tractaria de substituir la intranet per una altra eina, un marcador social tipus Scoop.it o Diigo, de curació de continguts. Una eina de comunicació interna interactiva oberta a tot el personal dels diferents àmbits, amb informacions que puguin ser rellevants per a tothom.

  Habitualment a les intranets publicitem informació d’ús intern com ara convocatòries, cursos de formació, normatives, i hi allotgem models de documents. En aquest cas, proposaríem que també es poguessin compartir enllaços d’articles, llibres o documents relacionats amb l’àmbit (etiquetats per temes i cercables) a la manera de repositori de coneixement, informació interna de congressos i jornades, calendari compartit, grups de discussió sobre temes de debat intern, els PPT / Prezis de presentacions, llistes de perfils del personal a la xarxa (Linkedin,Twitter, Research Gate), blocs del personal. Fins i tot podríem incorporar un apartat per compartir oferiments/demandes/interessos més enllà de la feina, per ajudar a fer comunitat.

  M'agrada

  • Meius,

   I si, per començar, en comptes de substituir la intranet, convertim la part de les notícies d’actualitat en un blog?

   El blog seria accessible des de qualsevol lloc i a qualsevol hora. Potser no totes les notícies s’haurien de publicar al blog, però si la gran majoria. També serviria per fer pedagogia i demostració d’ús de les eines TIC que relaciones.

   Amb aquest CANVI d’ATRIBUTS / REMOCIÓ l’equip directiu podria disposar de feedback, (comentaris, propostes, crítiques constructives, etc) de les notícies que es publiquen, Una bona font de comunicació i a la vegada de col·laboració.

   M'agrada

 23. Nom del servei innovat: Atenció ciutadana per Whatsapp

  Innovació per UNIFICACIÓ

  El Whatsapp té una sèrie de característiques que el diferencien: ús intensiu per part d’un percentatge alt de població, enviament i recepció de geolocalitzacions, fotos, vídeos, enllaços, converses en línia… Això el fa únic per a la interacció amb administracions per, per exemple, serveis d’informació 010 en el sentit que els ciutadans/anes poden enviar queixes i incidències geolocalitzades amb imatges i vídeos, poden preguntar preguntes com “on hi ha una biblioteca?” i rebre’n la geolocalització amb l’enllaç al web, horari…, o inscriure’s a temes d’interès, emplenar qüestionaris en línia, sol·licitar cita prèvia amb un servei o fer un tràmit senzill com demanar una targeta de la deixalleria sempre que no es requereixi d’identificació fefaent.

  Penso que és un servei ideal per a ajuntaments mitjans-petits.

  M'agrada

 24. Nom del servei innovat: Xarxa de personal de les administracions públiques catalanes

  Servei innovat per UNIFICACIÓ

  Un xarxa de treballadors públics per compartir interessos, inquietuds, competències, no només les pròpies del lloc de treball sinó altres competències, perfils de persones amb el seu portafoli (recull d’evidències de les competències) per entendre’ns… Que sigui punt de trobada i que connecti persones per trobar solucions, intercanviar punts de vista, experiències, projectes… que permeti compartir i connectar. Fins i tot estaria bé que els projectes que s’hi presentessin com a evidències es poguessin votar, valorar (amb estrelletes)…

  M'agrada

  • Molt interessant i enriquidor. I se m’acut que per exemple alguna iniciativa que ja existeix des del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del departament de la Presidència, relacionada amb el desenvolupament personal, aniria molt bé institucionalitzar-la i que no quedi en una simple anècdota que conecta uns quants.
   Es tractaria en aquest cas de compartir biblioteca d’autoajuda, informació, cursos, inquietuds, com molt bé suggereixes, Carme. Podria comptar amb el seu apartat a la Intranet i s’hi podria accedir amb contrasenya, prèvia petició a la persona responsable del tema o podría ser un espai Obert, moderat llavors per la persona responsable.

   M'agrada

 25. Nom del servei innovat: GOITA (gestió oberta d’informació i de transmediatització automàtica)

  Innovació per CANVI D’ATRIBUTS

  Anem cap a una societat sense paper, però encara hi ha una bona part de la societat que en fa servir. I encara hi ha processos en els quals un paper és imprescindible.

  Proposo establir una xarxa de màquines admissores de documents monopàgina, en forma semblant a un caixer automàtic, que digitalitzessin el document, l’ubiquessin al núvol, i proporcionessin una referència adient, tot escopint un codi QR (comprovant) per a la persona interessada. Amb aquest codi QR es podria fer tota mena de gestions, equivalent a l’enviament del full en paper físic.

  D’un paper físic se’n generaria un codi QR físic. Per a qui vulgui, llegible amb un mòbil. Per a qui no vulgui, senzillament una identificació física.

  On n’hi hauria? A les oficines bancàries (els mateixos caixers automàtics), qualsevol oficina de servei públic, biblioteques, centres cívics, gasolineres…

  Objectiu: fer fàcil la digitalització d’un document senzill i la seva utilització i transmissió.

  El temps invertit no hauria de ser superior a cinc segons, des de la inserció del full fins la impressió del codi QR i retorn del full. Darrere el codi QR, de dimensions 2×3 cm, hi hauria una miniatura de la pàgina digitalitzada.

  Opcionalment, la persona interessada podria posar-hi el seu correu electrònic, o qualsevol identificació digital, on se li enviaria el document digitalitzat.

  Més opcional: servei de transmediatització – reconeixement de text, lectura en veu alta.

  M'agrada

 26. Nom del servei innovat: La qualitat del que menges al mòbil

  Innovació del servei per UNIFICACIÓ

  Justificació
  La seguretat alimentaria és una de les obsessions de la societat actual. L’Administració acumula ingents quantitats de dades, pròpies i dels fabricants, per tal de poder controlar i assegurar la qualitat dels aliments que mengem.

  Objectiu
  D’alguna manera aquestes dades s’haurien de poder posar a disposició de la societat per tal d’oferir informació a la ciutadania sobre el procés de producció de l’aliment que compra.

  Per exemple, estaria bé, que en el cas de vins, aprofitar totes les dades acumulables i que, a partir de l’etiqueta numerada de la Denominació d’Origen (DO), es pogués, en el moment de comprar, veure al mòbil tota la informació disponible d’aquell vi (localització de la vinya on s’ha produït el raïm, varietat, any de collita, tractaments fitosanitaris aplicats, ampolles produïdes, anàlisis realitzades. etc).

  Beneficis
  Encara que potser, tanta transparència seria rendible econòmicament només per a molts pocs, i idealment per a uns quants més.

  M'agrada

 27. Nom del servei innovat: Butlletí oficial provincial integrat

  Innovació per UNIFICACIÓ.

  Integració de tots els butlletins oficials provincials i el de la Generalitat en un ÚNIC BUTLLETÍ OFICIAL, estalvi de costos, agilitat i transparència en la informació de cara a l’administrat. Pel que fa a la traducció a l’anglès, tenim empreses estrangeres amb seu al nostre territori que també els interessen els temes que s’hi publiquen.

  M'agrada

 28. Bon dia, vaig saltar de la cadira, quan vaig veure que hi havia una sessió d’Innovació oberta a tothom.

  Si m’ho permeteu, la meva aportació d’avui més enllà d’aportar una nova proposta és un comentari obert.

  Crec que a l’Administració s’hi poden fer moltes propostes, sobretot d’innovació per unificació o canvi d’atributs, com ho demostren les diferents aportacions, moltes de les quals són extrapolables a una gran quantitat d’unitats (fins a on he arribat a entendre-ho, ja que desconec alguns recursos i programari que suggeriu utilitzar).
  D’altra banda, tot i que sóc conscient que aquesta és una primera etapa, també crec que de la teoria a la pràctica, sovint, es perd informació, es perd coneixement, es perd valor afegit i es perd motivació. I com a resultat MODERNITZAR l’Administració, INNOVAR, es converteix en un parany o, si més no, en un gran repte.
  Iniciatives i plataformes com aquesta són molt necessàries. Tenim molt per aprendre. Moltes gràcies per donar-me l’oportunitat.

  Fins demà!

  M'agrada

 29. Nom del servei innovat: La feina, un espai per compatir

  Innovació del servei per UNIFICACIÓ

  Després de visionar el vídeo i llegir molt per sobre les aportacions dels companys només em surt un “gràcies Jordi” per activar les nostres neurones en altres camps que no són les funcions definides per decret al nostre lloc de treball.

  Per a mi, la innovació vindria per acceptar que el món de la comunicació evoluciona i canvia més ràpidament que els decrets que marquen les pautes de treball diari a l’Administració. Moltes vegades ens assabentem de noves aplicacions i plataformes de gestió a l’office, davant la màquina de cafè, és a dir, amb el tracte personal distès amb els companys… Us imagineu un espai on fos possible treballar en cooperació amb col·legues d’altres departaments, allò que els anglesos diuen coworking?

  Compartir espais i equipaments, intercanvis d’idees… aquests llocs es podrien crear segons les necessitats d’informació: juristes, economistes, periodistes… I, a més, molt probablement, a nivell general, s’estalviarien despeses de subministraments, serveis, etc.

  M'agrada

 30. Nom del servei innovat: A l’Administració, comparteix el que saps!

  Innovació del servei per CANVI D’ATRIBUTS i UNIFICACIÓ

  Com ja s’ha comentat, s’hauria de treure més profit dels coneixements que tenen els treballadors de l’Administració.
  I més en aquesta època en què en molts casos els treballadors han hagut d’assumir tasques per a les quals, malgrat la bona predisposició mostrada, potser no tenen els coneixements ni l’experiència que són necessaris per dur a terme la nova feina.

  Mentrestant és molt probable que en una altra àrea o departament hi hagi una altra persona que sí que té aquest bagatge i que li pot transmetre.

  Seria crear una comunitat d’aprenentatge com ja tenen alguns departaments, com Ensenyament o Justícia, però a nivell de la Generalitat. D’aquesta manera s’aconseguiria rendibilitzar els coneixements dels treballadors, economitzar processos i potenciar la mobilitat funcional dels treballadors.

  M'agrada

  • Aquestes propostes a mi em fan pensar en la importància d’un CANVI D’ATRIBUTS en la formació. En general, crec que hi cal un nou enfocament més pràctic i punter, una nova visió que abanderi els canvis que volem dur a terme. S’ha avançat molt, sí, però sempre es pot millorar. Si hem d’anar de la teoria a la pràctica, tinguem una molt bona teoria.

   M'agrada

 31. I ara un comentari agoserat:

  De la remoció em fa cosa parlar-ne perquè a mi em recorda la remoció del personal, que per mi vindria a ser eliminar/ fer fora / expedientar/ enviar a casa/ baixar de categoria… totes aquelles persones que obstaculitzen la feina dels altres.
  Una Administració moderna també ha de ser una Administració valenta.

  M'agrada

 32. Hi afegeixo un comentari que em va fer En Moisés Ruiz Domínguez quan treballavem plegats (espero saber-lo reproduir perquè ara no el puc contactar jejejej)
  Els serveis de personal hauríen “d’externalitzar” els seus permisos fora del propi departament…És a dir Funció Pública o un altre departament declarat generalista per a aquesta qüestió s’encarregaria de gestionar els drets i deures dels funcionaris que treballen als serveis de personal o recursos humans. Amb aquesta DIVISIÓ hi hauria més garanties de protecció de dades personals, ja que entre companys/ companyes dels serveis de RRHH no es tindria accés, al menys directe a les dades que mereixen una especial protecció.

  M'agrada

 33. Nom del servei innovat: Equips d’alt rendiment dins l’Administració

  Innovació per UNIFICACIÓ + CANVI D’ATRIBUTS.

  Tots els treballadors de l’Administració som conscients de la rigidesa de les estructures jeràrquiques en què treballem. Ajuntar treballadors amb perfil molt tècnic (p.e. programadors) amb altres de perfil més conceptual (coneixedors de l’usuari i de les seves necessitats) ha de permetre crear sinergies que no produeixen les actuals estructures. (UNIFICACIÓ).

  Adaptabilitat de les missions que cadascun dels treballadors públics té encomanades per a la solució ràpida de problemes concrets per a curts períodes de temps. (CANVI D’ATRIBUTS)

  Una mesura tan ingènua com canviar la posició de les taules en què treballem significa la generació de sinergies. El grup Geostart a l’ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya) n’és un bon exemple: http://www.panoramio.com/photo/99469404

  Gràcies Jordi per tant com “ENS MOUS”!

  M'agrada

 34. Les dues propostes han surgit a partir de l’observació directe de la feina que realitzo a l’Administració.

  Nom del servei innovat: Creació d’una plataforma de dades oberta de ponències

  Innovació per UNIFICACIÓ

  Objectiu: Crear una base de dades de conferències, ponències i xerrades que qualsevol Administració hagi contractat per organitzar determinats congressos, jornades o seminaris. Vindria a ser una espècie de TED talks.

  Finalitat: Racionalitzar la despesa, ordenar i classificar tot el material audiovisual pel qual l’Administració ha pagat i generar coneixement x temàtiques determinades.

  Procediment: Que qualsevol tipus d’Administració que contracta una xerrada fes signar un document a l’autor que li permetés publicar la seva conferència en una plataforma pública i alhora a l’autor li signifiqués un reconeixement professional. Aquí la clau esta en la bondat de la classificació i etiquetatge a mode de biblioteca de tot el material audiovisual. Crear un banc d’aquestes característiques significaria per als tècnics, que organitzen trobades i congressos, evitar començar de zero i tenir disponibles i consultables xerrades i ponències.

  Nom del servei innovat: Base de dades d’auditoris disponibles i gratuits de l’Administració. Base de dades interna per als tècnics de protocol de qualsevol administració

  Innovació per UNIFICACIÓ.

  Objectiu: Racionalització de la despesa (evitar trucades, visites d’espais i auditoris) mitjançant la creació d’una plataforma on es trobin (fotografies, dades, adreces, contactes, requeriments tècnics, capacitat, mides…) de cadascun dels espais de què disposa l’Administració de forma gratuita, amb la seva ubicació…. en un plànol. Que abans de decidir-se per un auditori concret, es pogués consultar tota la informació necessària.

  M'agrada

  • Nom del servei innovat: Reducció dels documents administratius o
   Avançant en una Administració per processos

   Innovació del servei per CANVI D’ATRIBUTS

   Abans de res, disculpeu perquè ja veig que arribo molt tard amb aquesta aportació.

   Moltes vegades parlem de processos dins de l’Administració. Si alguna cosa caracteritza aquests processos és que es basen en documents (tradicionalment papers, ara també electrònics). M’explico, els procediments només avancen a força que els òrgans facin documents que s’incorporen a l’expedient, en els quals incorporen la seva conformitat, o no, i –si és el cas– observacions i comentaris. És a dir, que més que una gestió per processos, realment tenim una gestió per documents (fins que el document no està, el procés no avança).

   Documents als quals, en moltes ocasions també, per la nostra cultura organitzativa tradicional, han anat traslladant-se les previsions legals de motivació existents per a les resolucions dels expedients. Així veiem com hi ha tràmits, informes, que –sense ser estrictament necessari– justifiquen abastament els resultats d’aquests, amb referències legals, a la planificació existent, etc, etc… però no aportant res de nou; això si, la unitat que el redacta apareix com a gran coneixedora de la seva matèria ;-).

   D’altra part, en moltes ocasions aquests documents són estàndards, és a dir, en realitat aporten molt poca cosa de valor informatiu que no estigui ja contingut en la resta de documents que formen part de l’expedient… Però no per això deixen d’existir, ni que siguin elaborats automàticament pel sistema informàtic, en tots els expedients en els quals aplica la seva redacció, signatura, arxiu, etc… amb l’impacte organitzatiu i càrregues de treball que això comporta.

   Ja sé que parlem de coses molt diferents, però aquesta manera d’avançar en els processos és impensable en molts sectors industrials (cadenes de muntatge, per exemple… on les coses no avancen fent papers, sinó amb comprovacions i validacions, vistiplaus…).

   Pensant en això, trobo que potser tindria sentit impulsar una iniciativa simplificadora –més enllà de les existents fins ara, orientades a reduir les càrregues documentals dels ciutadans i les empreses– per la substitució de documents interns o de caràcter interadministratiu (especialment els estandarditzats), per marques per a les quals el sistema d’informació guardaria el contingut (per exemple: favorable/desfavorable, la persona/unitat autora i la data, però per a les quals –tret que específicament el funcionari ho indiqués, per afegir observacions addicionals o comentaris rellevants per a la resolució de l’expedient– no caldria plasmar-les en un document (entès com clàssicament ho hem fet fins ara).

   Ens veiem dimecres.

   M'agrada

   • Bona tarda, m’ho he repensat i hi afegeixo una altre comentari:
    Potser podríem començar per establir uns circuits i uns processos ben definits, que al principi semblarà que compliquin la feina, però aviat la simplificaran. A més, llavors, en comptes de sobrar persones, en mancarien, això sí, persones preparades. Què en penseu?

    M'agrada

   • Joan, crec que és fantàstic, però si una unitat apliqués aquest criteri fil per randa…
    sobrarien la meitat de les persones? Què fem les enviem a Salut o Ensenyament, com suggerien més adalt on sembla hi falta gent? Aquest és el topall al que al final anem a parar, crec.

    M'agrada

 35. Nom del servei innovat: Infografia de seguiment de l’execució pressupostària

  Innovació del servei per CANVI D’ATRIBUTS

  Tradicionalment les unitats departamentals executen el seu pressupost i, un cop tancat l’exercici, elaboren un informe final de tancament pressupostari que normalment no depassa l’àmbit intern.

  La innovació consisteix en, sobre la base de les dades del tancament pressupostari, dissenyar una infografia -consultable públicament- que mostri el grau d’execució i la destinació de la despesa de manera divulgativa, amb alguns indicadors vinculats a l’esmentada despesa. La infografia ha de poder ser compartible a les xarxes socials i tenir la possibilitat de ser comentada.

  D’aquesta manera des de l’Administració es fa un exercici de transparència, en mostrar el grau d’execució assolit sobre el pressupost inicial i, a més, en fer arribar a la ciutadania en què s’inverteixen els seus diners.

  Un esborrany d’infografia com la que es proposa podria ser aquest, generat amb infogr.am:

  https://infogr.am/PRESSUPOST-EXECUTAT-DGR-2008-2012-segons-pla-director?src=web

  M'agrada

 36. Nom del servei innovat: Bases de dades úniques d’equipaments sanitaris

  Innovació del servei per REMOCIÓ

  La importància de l’open data ja ha estat àmpliament argumentada arreu, i fins i tot destacada com a exemple d’innovació en aquest vídeo. En el cas dels equipaments sanitaris i els serveis que s’hi ofereixen és encara més transcendent la rellevància de la fiabilitat de les dades que s’hi puguin oferir.

  Actualment, ja dins l’Administració, cada departament, organisme o empresa pública gestiona les seves pròpies bases de dades, i la seva actualització no és tot l’immediata a tot arreu, la qual cosa pot generar confusió a l’usuari. Ara com ara, la informació sobre els diversos centres sanitaris es mostra als webs del CatSalut, de l’Institut Català de la Salut i de gencat, i la seva gestió no està unificada.

  Caldria poder treballar en això, en aconseguir una gran base de dades oberta i el consens d’un gran gestor de continguts. I que fins i tot l’usuari hi pogués contribuir, amb la detecció d’informació desfasada i el subministrament de noves dades contrastades.

  M'agrada

 37. [Faig aquesta aportació en nom de tota la gent del TERMCAT que assistim a la sessió (Cristina Bofill, Jordi Bover, Maria Cortès i Marta Grané). La proposta prové de l’observació directa de la feina de cada dia al Centre on treballem.]

  Nom del servei innovat: Coproducció de continguts terminològics

  Innovació per UNIFICACIÓ + CANVI D’ATRIBUTS

  Objectiu: Impulsar la participació i la implicació del col·lectiu de professionals de la Xarxa Tècnica de Política Lingüística que treballen a l’Administració en el desenvolupament i ús de la terminologia en llengua catalana. Aquest objectiu s’aconseguiria mitjançant estratègies de coproducció de continguts i proveïment participatiu (crowdsourcing), d’acord amb les propostes de Compartim eines i processos per al treball col·laboratiu (http://www20.gencat.cat/docs/Justicia/Documents/Publicacions/Colleccions/compartim-eines-i-processos.pdf). També es podria vincular a iniciatives de voluntariat o compartició del temps en la línia del que han expressat altres participants (Jordi Dorda o Joana Martínez)

  Finalitat: Compartició i transferència de coneixement i optimització de recursos. Es concretaria en la coproducció de continguts i la coresponsabilització dels usuaris en la creació i l’ús de continguts terminològics; la implicació en la normalització de la terminologia catalana: la participació activa en la implantació dels termes, la formació en terminologia, etc.

  El TERMCAT ja té experiència en metodologia de treball col·laborativa en xarxa: el col·lectiu de traductors de l’Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya (APTIC) des de fa un temps utilitza les eines de la plataforma terminològica del Centre per a l’elaboració de fitxes terminològiques que posteriorment es difonen públicament a través del Cercaterm (servei de consultes en línia a http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm/Fitxes/). Per posar en pràctica el servei innovat caldria adaptar i redimensionar aquesta iniciativa que ja funciona.

  M'agrada

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s